www.bialystok.jard.plBIALYSTOK.JARD.PL


Strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Do NOWEGO ROKU z JARDem zostało:
GALERIE ZDJĘĆ
Wiadomości


20:08:38 02-10-2017r.


Najlepiej odpady segregują mieszkańcy tych trzech regionów


W ciągu ostatnich 4 lat największy wzrost ilości odpadów zebranych selektywnie nastąpił w województwach śląskim, podlaskim i świętokrzyskim. Jednocześnie w 2016 r. w całym kraju zebrano o 4,6 proc. więcej odpadów zmieszanych.


źródło:pixabay.com

źródło:pixabay.com


Główny Urząd Statystyczny przygotował raport podsumowujący efekty, jakie przyniosła reforma systemu gospodarki odpadami z 2013 r. Analiza obejmuje lata 2012-2016.  

Z raportu wynika, że po wejściu w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odnotowano spadek odpadów zmieszanych w 2013 roku w stosunku do roku 2012 o 4,4 proc.. W latach 2014-2015 ilość odebranych odpadów zmieszanych kształtowała się na podobnym poziomie. W ramach uszczelnienia systemu gospodarki odpadami gminy przeprowadzały kontrole czy mieszkańcy mają podpisane umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. W 2016 roku odnotowano wzrost odpadów zmieszanych w stosunku do roku 2015, o 4,6 proc.

Z analiz GUS wynika, że w ubiegłym roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca największy wzrost ilości odebranych odpadów zmieszanych w stosunku do 2012 roku wystąpił w województwie warmińsko-mazurskim i wyniósł 23 proc. W woj. małopolskim wzrost sięgnął 16 proc., a wielkopolskim 9 proc. W woj. mazowieckim i zachodniopomorskim odnotowano przyrost o 6 proc. W woj. śląskim zauważalny był natomiast spadek ilości odpadów zmieszanych o 12 proc., a w woj. łódzkim 8 proc.

Przybywa odpadów z gospodarstw domowych

W latach 2012-2015 udział odpadów komunalnych z handlu, małego biznesu, biur i instytucji oraz usług komunalnych zmalał, podczas gdy odpadów z gospodarstw domowych zwiększył się. W 2016 roku prawie 90 proc. odpadów komunalnych pochodziło z gospodarstw domowych, 2 proc. - z usług komunalnych (czyszczenie placów, ulic i cmentarzy), a pozostała część z handlu, małego biznesu, biur i instytucji.

Wzrasta ilość śmieci zebranych selektywnie

W latach 2012-2016 w Polsce miał miejsce wzrost ilości odpadów komunalnych zebranych selektywnie. Największy wzrost ilości odpadów zebranych selektywnie odnotowano w 2014 roku w stosunku do roku 2013 - aż o 60 proc. Rok 2014 był pierwszym pełnym rokiem obowiązywania wprowadzonej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2015 roku w stosunku do roku 2014 wzrost odpadów zebranych selektywnie wyniósł 23 proc., a w roku 2016 w stosunku do 2015 sięgnął 17 proc.

W latach 2012-2016 odnotowano czterokrotny wzrost ilości odpadów zebranych selektywnie w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwach: śląskim, podlaskim i świętokrzyskim. W województwach: lubelskim, dolnośląskim, opolskim i pomorskim odnotowano trzykrotny wzrost tych odpadów. W pozostałych dziewięciu województwach ilość odebranych odpadów w analizowanym okresie podwoiła się.

Spalamy coraz więcej  

W 2016 roku w stosunku do roku 2012 ilość odpadów przekształconych termicznie zwiększyła się czterdzieści dwa razy. Tak duży wzrost strumienia odpadów kierowanych do przekształcenia termicznego spowodowany był uruchomieniem nowych spalarni odpadów komunalnych, które rozpoczęły działalność na przełomie 2015/2016 r. 

Na wzrost ilości odpadów kierowanych do przekształcenia termicznego miało również wpływ rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku. Wprowadziło ono od 1 stycznia 2016 roku zakaz składowania odpadów po mechanicznej obróbce oraz odpadów komunalnych, dla których ciepło spalania wynosi powyżej 6 MJ/kg. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych poddanych obróbce biologicznej wzrosła pięciokrotnie, podczas gdy składowanych spadła aż o 30 proc.

Porównując kierunki przetwarzania odpadów zmieszanych i zebranych selektywnie można zaobserwować, że do składowania trafia ponad 50 proc. odpadów zmieszanych i tylko 4 proc. odpadów zebranych selektywnie. Przekształceniu termicznemu poddano 16 proc. odpadów zmieszanych i 5 proc. zebranych selektywnie. Do recyklingu trafia tylko 15 proc. odpadów zmieszanych, a odpadów zebranych selektywnie aż 63 proc. Do przekształcenia biologicznego kierowanych jest 13 proc. odpadów zmieszanych, a odpadów zebranych selektywnie 28 proc.

źródło: mp/www.kurier.pap.pl


Inne najcześciej czytane...


Wiadomości


pokaż cały dział »

Wiadomości regionalne


pokaż cały dział »

Najciekawsze


pokaż cały dział »

Gospodarka


pokaż cały dział »

Motoryzacja


pokaż cały dział »

Rozrywka


pokaż cały dział »

Sport


pokaż cały dział »

Zdrowie


pokaż cały dział »

Turystyka


pokaż cały dział »

Kulinaria


pokaż cały dział »

Moda i uroda


pokaż cały dział »

Praca i szkolenia


pokaż cały dział »

Imprezy jard


pokaż cały dział »

Jaga


pokaż cały dział »

Konkursy


pokaż cały dział »

Tele jard


pokaż cały dział »

Jard 24


pokaż cały dział »


» Komunikacja miejska » PKP » PKS

» Napisz do nas

*

Copyright © 2014-2015 www.jard.pl

*stat4u

projekt ikon: icons8.comDo poprawnego wyświetlania strony masz za starą wersję przeglądarki internetowej!


Zainstaluj najnowszą wersję


Mozilla Firefox 3.6+ Google Chrome 7+ Opera 10.6+ Apple Safari 5.0.2+ Microsoft Internet Explorer 9+