www.bialystok.jard.plBIALYSTOK.JARD.PL


Strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.
Do NOWEGO ROKU z JARDem zostało:
GALERIE ZDJĘĆ
Turystyka


17:03:39 16-07-2017r.


Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży turystycznej i około turystycznej w Polsce Wschodniej


Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej w Polsce Wschodniej. Instrumentem zarządza Minister Rozwoju i Finansów (dysponent środków) we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (menedżer funduszy). Wsparcie w formie pożyczek (Pożyczka na rozwój Turystyki) jest oferowane przez pośredników finansowych wybranych przez BGK.


pixabay.com

pixabay.com


Pożyczka może zostać przeznaczona na inwestycje w obiekty noclegowe, rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej i uzdrowiskowej, tworzenie parków tematycznych czy produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności, produktów regionalnych i tradycyjnych.

Budżet instrumentu pochodzi ze spłaconych pożyczek i gwarancji oferowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej).  

Dla kogo?

O wsparcie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) mający siedzibę oraz prowadzący działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej, tj. w województwie: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim.

MŚP musi prowadzić działalność w branży turystycznej oraz okołoturystycznej zgodnie z wymienionymi poniżej grupami/klasami/podklasami PKD:

Działalność MŚP musi być zbieżna z poniżej wymienionymi charakterystycznymi turystycznymi rodzajami działalności/branżami (wg grup/klas/podklas PKD):

55 Zakwaterowanie;
56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
51.1 Transport lotniczy pasażerski;
52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
77.21 Wypożyczenie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79 Działalność związana z turystyką;
86 Opieka zdrowotna;
91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
47 Handel detaliczny;
03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
10.52 Produkcja lodów;
10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
32 Pozostała produkcja wyrobów;
74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
Poza rodzajami działalności wymienionymi powyżej, o wsparcie mogą również ubiegać się MŚP prowadzące działalność gospodarczą w innej branży pod warunkiem, że z przedstawionego wniosku o udzielenie wsparcia wynika, że planowana inwestycja dotyczy wspierania działalności turystycznej i okołoturystycznej i wpisuje się w typy inwestycji objętych wsparciem wskazane poniżej.

Rodzaje inwestycji

Wsparcie przyczyni się do: poszerzenia oferty produktów/ usług i/ lub wydłużenia sezonu turystycznego; wzrostu liczby utworzonych nowych miejsc pracy, zwiększenia zaangażowania środków prywatnych w finansowanie inwestycji w turystyce i branżach pokrewnych.

MŚP mogą uzyskać wparcie na następujące typy inwestycji:

1 - budowa i rozbudowa obiektów noclegowych (w tym m.in. konserwacja, renowacja, zachowanie, modernizacja, adaptacja obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowanie na cele turystyczne);
2 - zwiększenie jakości/ standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej, np. inwestycja mająca na celu podniesienie standardu hotelu do wyższej kategorii;
3 - budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo  - wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
4 - budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;
5 - produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności (tj. wykorzystywanie lokalnych zasobów ekologicznej żywności i produktów spożywczych) oraz produkcja i sprzedaż ekologicznych produktów, innych niż żywność (np. ekologiczne kosmetyki);
6 - tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);
7 - powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe;
8 - przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło.  

Jako element ww. inwestycji wsparciem może być objęte wykorzystywanie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK), np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych - e-turystyka – stanowiących element inwestycji, o których mowa powyżej.

Warunki wsparcia

Wsparcie może być udzielane na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym na:

zakup gruntów, nieruchomości pod warunkiem przeznaczenia na cele inwestycyjne (bezpośrednio związane z, lub przystosowane do prowadzenia działalności gospodarczej);

Przedmiotem wsparcia nie może być wyłącznie zakup gruntu/ nieruchomości (maks. udział kosztów gruntu/nieruchomości w całości wsparcia może wynieść 90%). Pozostałe 10% wartości wsparcia będzie obejmowało również inne działania które wraz z gruntem/nieruchomością tworzą produkt/usługę.

zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pod następującymi warunkami:
z dopuszczalną masą całkowitą do 3,5 tony z wyłączeniem samochodów niezwiązanych z prowadzeniem działalności turystycznej oraz;
fabrycznie nowego lub używanego środka transportu (nie starszych  niż 5-letnich), tj. samochodów dostawczych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ponadto pokrycie wydatków:

związanych z bieżącą/ obrotową działalnością;
na promocję i reklamę, związanych z zasadniczą częścią finansowanego przedsięwzięcia  jeżeli stanowią one element inwestycji. 

Pożyczka na rozwój turystyki

Główne parametry produktu:

kwota pożyczki do 500 000,00 zł; pożyczka udzielana jest na okres do 60 miesięcy;
karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia
oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis; wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu.
Preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:

obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo; MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata.
Kontakt

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego oraz na stronach pośredników finansowych wybranych przez BGK.

Za: http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/przedsiebiorcza-polska-wschodnia-turystyka/wrotapodlasia.pl


Inne najcześciej czytane...


Turystyka


pokaż cały dział »

Wiadomości regionalne


pokaż cały dział »

Najciekawsze


pokaż cały dział »

Wiadomości


pokaż cały dział »

Gospodarka


pokaż cały dział »

Motoryzacja


pokaż cały dział »

Rozrywka


pokaż cały dział »

Sport


pokaż cały dział »

Zdrowie


pokaż cały dział »

Kulinaria


pokaż cały dział »

Moda i uroda


pokaż cały dział »

Praca i szkolenia


pokaż cały dział »

Imprezy jard


pokaż cały dział »

Jaga


pokaż cały dział »

Konkursy


pokaż cały dział »

Tele jard


pokaż cały dział »

Jard 24


pokaż cały dział »


» Komunikacja miejska » PKP » PKS

» Napisz do nas

*

Copyright © 2014-2015 www.jard.pl

*stat4u

projekt ikon: icons8.comDo poprawnego wyświetlania strony masz za starą wersję przeglądarki internetowej!


Zainstaluj najnowszą wersję


Mozilla Firefox 3.6+ Google Chrome 7+ Opera 10.6+ Apple Safari 5.0.2+ Microsoft Internet Explorer 9+